Kategorie
Ženy jednotlivkyně
Muži jednotlivci
Ženy synchronní dvojice
Muži synchronní dvojice
Žákyně jednotlivkyně
Žáci jednotlivci
Synchronní dvojice žákyň a žáků